Slutspurt inför Snapphanerallyt

De åtta sträckorna har varit klara sedan länge. Nu går organisationens arbete in på slutspurten, för snart är det dags för EC Snapphanerallyt 2018!

Att arrangera ett SM-rally tar tid. Kräver arbete och disciplin. Är alla boende informerade? Hur mycket mat behövs? Hur många funktionärer är igång? Pilar ska upp, namnskyltar göras. Behöver någon släp?
Redan den 14 januari hade Hässleholms MK, med C G Wilke i spetsen för 34:e säsongen, alla tillstånd klara för själva banan. I slutet på maj informerades alla boende och sommarstugeägare med ”boendelappar”, där bland annat avlysningstiderna var noga angivna.
– Sträckcheferna hos oss har all kontakt med boende, för att vi inte ska missa någonting. Om någon ringer med synpunkter och önskemål vet sträckchefen direkt vem det är, säger C G.

Snapphanerallyt börjar med publiksträckan Garnisonen. Gångavstånd från headquarter på Hässleholmsgården. Runt det forna militära området Garnisonen berörs 75 hushåll av rallyt. När tävlingen fortsätter på lördag morgon ska ytterligare tre sträckor köras, två gånger.
– På Hovdala är det bara ett tiotal boende. Däremot är det nog 60 permanenta på de andra, plus sommarstugor, fortsätter C G.
Då, den 17-18 augusti när alla anländer, är cirka 50 funktionärer sysselsatte ute på Garnisonen, och 25 stycken i snitt per sträcka under lördagen.
– Funktionärerna på Garnisonen jobbar så långt möjligt bara den dagen, för att de andra ska få möjlighet att ladda bara för lördagen.

På alla de möten organisationen haft regelbundet under drygt ett halvår kommer ungefär 50 stycken varje gång.
– Folk ska känna sig medansvariga och få veta vad som händer, säger C G.
Det handlar om sträckchefer, målchefer, biträdande chefer, de som jobbar med publik- och de tävlandes säkerhet. Bangrupperna är också i farten.
– Vi har fyra bilar med två man i varje. Det gör att vi snabbt kan åtgärda sådant som dyker upp.
En bangrupp kör genom sträckorna innan de tävlande kommer, en annan åker med domarna.
– Annars snackar domarna med målchefen som i sin tur ska kontakta sträckchefen. Då blir allt försenat. Nu kan bangruppen ta tag i det som behöver göras direkt.

Med ytterligare två bangrupper finns det alltid personal som kan se till att alla avledningspilar, avstängningar och annat är på plats. Vid eventuella incidenter åker en av grupperna genast till den sträckan för att bistå funktionärer och räddningsmanskap.
– Det är viktigt att sträckcheferna kan koncentrera sig på det och inget annat!
Södra Bilsportförbundet har genomfört flera funktionärsutbildningar, och ett gäng medlemmar från Hässleholms MK deltog.

Nästa möte blir den 5 augusti, då de sista delarna stäms av. De boende ska få program och larmlappar, där det tydligt framgår hur de ska göra om de själva behöver ambulans eller brandkår.
– Vi börjar också sälja program en vecka innan tävlingen, för att alla ska hinna titta på annonser och planera sin vistelse här i god tid, fortsätter C G.
Förutom de 125 funktionärerna på sträckorna arbetar tävlingshelgen också ett 20-tal på besiktningen, 25 personer i organisationskommittén och marknadsgruppen på ett tiotal personer.

Bildtext:
Sekretariatschef Martin Back och tävlingsledare C G Wilke leder ett av alla möten som organisationen haft inför EC Snapphanerallyt 2018. Foto: Privat

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *