Förtursanmälan

Förtursanmälan för Asfalt- och Grus SM

 • För en kostnad (tävlingsavgift) kan man föranmäla sig till de 2 olika mästerskapen.
  • ASFALT: 1.500 SEK
  • GRUS: 2.000 SEK

 • Kostnaden skall vara inbetald i samband med förtursanmälan, till Grus-SM senast söndagen den 20 juni,  så vi kan fastställa listan innan start av första deltävling i respektive mästerskap.
  Inbetalning på bankgiro:
  5566–0500 eller swish 123 445 0052

 • Kostnaden blir ”återbetald” som fri start på sista deltävlingen i respektive mästerskap. Om sista deltävlingen blir inställd flyttas återbetalningen till föregående.

 • Antalet som kan förtursanmäla sig är max 50 stycken då vi skall ge arrangören möjlighet att lokala förare får tävla i SM.

 • Anmälningstiden har fasta datum för öppning och stängning av anmälan nedan.
 • ASFALT-SM  – förtursanmälan till Asfalts-SM är stängd. 
 • GRUS-SM – söndagen den 13 juni 2021 – söndagen den 20 juni 2021

 • Om antalet förtursanmälda överstiger 50 stycken innan sista datum, kommer anmälan att stänga

 • Kommer man inte till start på sista deltävlingen så återbetalas inte dessa pengar ut, de blir låsta till mästerskapet.
  Anmälan skall skickas genom på länken nedan. Med följande info: Förnamn, efternamn, klubb, email, mobil, tävlingsbil och licensklass:
  Länken öppnas till Grus SM


OBS! Detta gäller inte som anmälan till deltävling, den skall ni göra enligt tävlingens inbjudan.