Jörgen Joons godkänd notskrivare för Rally-SM

20 juni, 2024

Under våren presenterades att noterna för samtliga grustävlingar i årets Rally-SM skulle skrivas med hjälp av det datoriserade systemet Jemba Inertia Notes System. Systemet har utvecklats av den rutinerade co-drivern Arne Johansson, som också har ansvarat för utbildning, godkännande och kvalitetssäkring av notskrivarna.

Tävlingarna i Nyköping och Tierp har skrivits av Jörgen Joons tillsammans med Arne Johansson. Efter utvärdering och uppföljning med de aktiva förarna har Arne nu beslutat att godkänna Jörgen Joons som notskrivare, och att han därmed gör noterna för kommande två deltävlingar i Linköping och Trollhättan.

Beslutet stöder sig till stor del på uppföljningarna av noterna från Nyköping och Tierp, där de aktiva gav mycket bra betyg på alla våra frågor. I den senaste uppföljningen var den totala genomsnittspoängen 7,5 på en skala 0 – 10, vilket jag ser som ett mycket gott betyg, säger Arne Johansson.

Trots detta ger uppföljningen fortfarande nyttig information för att göra noterna ännu populärare.

Förslaget är att Jörgen Joons kommer framställa noterna för de avslutande två tävlingarna i Rally-SM tillsammans med Anders Åberg, för att fortsätta utbildningen av notskrivare med Jembas system.

Mer från Rally-SM: