Bakgrund och beslut angående Grus-SM, 2WD

10 oktober, 2021

1. Regler och Officiella meddelanden gällande regelförändringar är korrekt publicerade

2. För aktiva inte möjligt att inse vem som ansvarar för SM-regler, Rallyutskottet (RU) eller promotor SRM (som ansvarar för SM).

3. Den tävlande har ställt fråga gällande byte av SM Klass till SRM för att säkerställa sin regeltolkning och tyvärr fått felaktigt svar.

4. RU inser att det inte är helt och självklart enkelt för aktiva, funktionärer eller andra att lätt hitta ifall det finns Officiella meddelanden som berör regler man är intresserad av. Det krävs att man minns att man läst det vid tidigare tillfälle/aktivt letar genom samtliga OM som publicerats efter reglernas publicering. Rutiner för regeluppdatering ska ses över.

5. RU beslutar med ovanstående som underlag att Andreas Johansson Hovind, Enköpings MK återfår sina 40 SM-poäng intjänade i SM klass Internationella 2 WD och att SM-poängen i SM klass Standard stryks. Det innebär att han i sista deltävlingen 2021 måste delta i SM klass Internationella 2WD för att få fler SM-poäng.

2021-10-10
För Rallyutskottet
Janne Rydh

Fotnot; För uppdaterat resultat, se resultat och Grus-SM

Mer från Rally-SM: