Teammästerskap Rally-SM 2022

Regler Teammästerskap:

Anmälan till teammästerskapet görs via mail till adressen [email protected] 

Uppgifter som ska lämnas är teamets namn, adress, SBF:s anmälarlicensnummer, teamchef namn, telefonnummer och mailadress, vilket SM ni anmäler er till (Rally-SM, Grus eller Asfalt) samt ange minst en och max tre förare. 

Anmälan går ut onsdagen veckan innan tävling.