Mattias Hallqvist – förbundsfunktionär

4 december, 2021

När blev du domare?

– Jag blev distriktsdomare för cirka 15 år sedan och förbundsdomare blev jag 2017 efter några år som ”praktikant” och 3:e domare på South Swedish.

Hur blir man domare?

– För min del så blev jag efter att trappat ner ett aktivt tävlande på bland annat SM tillfrågad av Västra om jag inte var intresserad att vara domare.

Jag fick turen och få Janne Ribbnert som ”mentor” som lärde upp mig till distriktsdomare. Sedan efter ett antal år som distriktsdomare mailade jag runt till arrangörerna på SM om jag kunde få gå med som ett ”bihang” till domarna bara för att få ytterligare erfarenhet i min roll som distriktsdomare. South Swedish svarade att jag kunde få komma ner till dom praktisera, och åter igen hade jag turen att få ta rygg på två mycket duktiga domare nämligen Torbjörn Johansson och Jocke Berg som under några år lärde upp mig, resten är historia.

Hur förbereder du ditt uppdrag inför en tävling?

– Det börjar redan när man får inbjudan i koncept, då man börjar sätta sig in i tävlingen. Sedan senast en vecka innan så börjar en mer intensivt förberedelse. Där man startar upp domarrapporten, stämmer av med arrangören om läget, kollar av tillstånd, tävlingens tidigare domarrapporter med mera.

Vad gör du under tävlingsdagen? 

– Så länge vi har G15 i sin nuvarande lydelse så är ju inte domaruppdraget alls det som bland annat tävlande tror. Så länge det inte kommer någon protest så kan inte domaren döma ut några bestraffningar, eller agera i en specifik händelse i någon form utan vi bedömer bara arrangörens agerande. Vi fungerar ju inte som en fotbollsdomare eller ishockeydomare där det är domaren som dömer den aktiva i händelsen, utan det är först efter en protest som domaren har rätt att utdöma någon form av bestraffning. Men vi utför ju ett uppdrag åt distriktet eller förbundet där vi kontrollerar att arrangören uppfyller sina uppgifter som dom ska. Så i första läget är det alltså arrangören som vi bedömer, tills det att det kommer en protest då vi agerar i händelsen i fråga.

Vad är det bästa med att vara förbundsfunktionär i SM?

– Att man får komma ut och träffa alla trevliga människor, med samma intresse som jag har.

 

Mer från Rally-SM: