Raymond Johansson – förbundsfunktionär

8 december, 2021

När blev du teknisk kontrollant?

– Vet inte exakt, men någon gång i början av 1980-talet (det vill säga under förra årtusendet).

Hur blir man teknisk kontrollant?

– Den formella delen är givetvis kurser och praktiskt deltagande vid besiktningar. Dessutom krävs ett stort intresse av att läsa och förstå regler. En annan viktig sak är egen integritet, det vill säga att inte påverkas av påtryckningar.Slutligen förenklas jobbet om man har någon form av pedagogisk förmåga för att motivera en tävlande om varför han/hon måste uppfylla en regel.

Hur förbereder du ditt uppdrag inför en tävling?

– Tidig kontakt med besiktningschefen för att höra hur han/hon har planerat och förberett sin besiktning. Jag förbereder så mycket som möjligt alla dokument som skall användas under och efter tävlingen.

Vad gör du under tävlingsdagen?

– Jag är med under besiktningen och försöker hjälpa och supportera besiktningschefen. Om möjligt deltar jag vid domarmötet före tävlingen. Jag försöker medverka vid eventuella kontroller som sker under tävlingen. Anmäler till domarjuryn förslag på vilka bilar som tas ut till efterkontroll. Deltar alltid vid efterkontrollen och rapporterar resultatet till domarjuryn. Slutligen försöker jag ha en kort genomgång med besiktningschefen och ger en kort feed back på vad jag kommer att notera i min teknikrapport.

Vad är det bästa med att vara förbundsfunktionär i SM?

– Det är helt klart den sociala delen med att träffa alla trevliga människor med samma motor, och bil, intresse som jag själv har!

Mer från Rally-SM: