Arrangör: Föreningen Syd Svenska Rallyt

Inbjudan finns: HÄR

Invitation is available: HERE

Anmälan: Öppen till den 8/5-22 KL 18.00

Anmälda: Kontrollerade och Ej Kontrollerade

Bulletin 1 finns: HÄR

Bulletin 2 finns: HÄR

Mekanikeranmälan finns: HÄR

Anslagstavla/Noticeboard: HÄR

Kontaktformulär tävlande finns: Rallygudie 1 på Svenska

Rallyguide 1 in English

Bilaga finns: HÄR

Återbud: E-post: [email protected]

Övrigt: Art. 1.2 Längden på specialsträckor och underlag Etapp 1: Asfalt 0 km Grus 21,55 km Etapp 2: Asfalt 0 km Grus 50,75 km Etapp 3: Asfalt 0 km Grus 29,20 km Tävlingsavgifter med arrangörsreklam: SM 7 000: - SEK JSM 6 000: - SEK Efteranmälan Ordinarie tävlingsavgift plus 50% Tävlingsavgifter utan arrangörsreklam: Dubbel tävlingsavgift Rekognoserings- och Notavgift 600: - SEK (arrangörsnoter PÅ anslagstavlan ligger ibformation om Balaclava vid tankning Species. 1.2. Length of special sections and surfaces Stage 1: Asphalt 0 km Gravel 21.55 km Stage 2: Asphalt 0 km Gravel 50.75 km Stage 3: Asphalt 0 km Gravel 29.20 km You register in the SM classes. You are admitted to ERT and NRC classes in result lists

Upplysningar: Arrangör: Föreningen South Swedish Rally Arrangörens representant: Gert Andersson Gata/Post. Box: Stibyborgsgatan 1C Postnummer/ort: 272 82 Gärsnäs Telefon: 070-585 43 30 E-post: [email protected] Hemsida: www.southswedishrally.se Organizer: Association South Swedish Rally Organizer's representative: Gert Andersson Street/Post. Box: Stibyborgsgatan 1C Postal code/city: 272 82 Gärsnäs Phone: +46 70 585 43 30 Email: [email protected] Website: www.southswedishrally.se

Information: Ladda ner spotity appen login rallysm Download spotity app login rallysm

Logi: IKEA Hotell, [email protected] Adress IKEAgatan 1, 343 36 Älmhult Telefon   0476-64 11 00 IKEA Hotell har specialpriser under rallyt, boka med koden ”Rally2022”

Bulletin 1 ENG: Bulletin-1-ENG.pdf

Bulletin 2ENG: Bulletin-2-SWE-tryckoriginal.pdf

Öppna anslagstavlan i en ny flik