Teamråd bildat för att bidra till utvecklingen av Rally-SM

14 november, 2021

Inför säsongen 2022 har ett initiativ tagits för att bilda ett teamråd bestående av aktiva tävlande som stöd för utvecklingen av Rally-SM.

I samband med SM-konferensen i Linköping under helgen hölls ett möte där 2022:års SM-arrangörer och förbundsfunktionärer fick en presentation av det nybildade Teamrådet. Tidigare har Teamrådet haft inledande möten med promotorn SRM och representanter för Rallyutskottet och förbundsstyrelsen.

– Vi har sett att det finns ett behov av att de aktivas perspektiv tas tillvara i utvecklingen av Rally-SM. Målsättningen med Teamrådet är att Rally-SM skall utvecklas positivt både sportsligt och kommersiellt på kort och lång sikt, säger initiativtagaren Thomas Nilsson och fortsätter: 

– Långsiktigt finns det många strategiska vägval där det är viktigt att alla involverades perspektiv tas tillvara. Tävlande, arrangörer, promotor och förbund har alla utmaningar, inte minst ekonomiska. För att Rally-SM ska kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att alla har möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.

– På kort sikt finns det flera områden med utvecklingspotential, vi har tillsammans med SRM under hösten arbetat för att områden som PR/media, resultatrapportering, arrangörsmanual, de olika mästerskapens namn, med mera ska ha bättre förutsättningar redan under säsongen 2022.

Bakgrund
Inför säsongen 2020 tecknade Svenska Bilsportförbundet, SBF, avtal med en ny promotor för driften av Rally-SM. Säsongerna 2020 och 2021 påverkades mycket av coronapandemin och en stor del av arbetet från förbund, promotor och arrangörer fick ägnas åt att hitta lösningar för att kunna genomföra tävlingar. Nu när vi förhoppningsvis är på väg till en mer normal situation i samhället kan mer fokus läggas på utveckling. Teamrådet har bildats för att aktiva Rally-SM tävlandes perspektiv skall utgöra en naturlig del i utvecklingen av Rally-SM. 

Sammansättning och representation
En avgörande fråga för Teamrådet är att det består av personer som representerar aktiva tävlande i hela mästerskapet och som kan bidra med kunskap och erfarenhet från att bedriva tävlingsverksamhet på olika nivåer. Sammansättningen av rådet kommer anpassas över tid för bästa möjliga representation och engagemang. 

– Vi är mycket medvetna om att ett initiativ som detta alltid kan ifrågasättas. Hur har urvalet gått till? Representeras aktiva i Rally-SM på ett bra sätt? säger Mathias Bengtsson och fortsätter; 

– Samtidigt ser vi att det är viktigt att ta initiativ för att säkerställa att de tävlandes intressen tas tillvara när Rally-SM går in i ny en fas med ny promotor. Teamrådet är nytt och det finns mycket att förbättra men de första stegen är tagna. Vi är intresserade av frågor som lyfts fram från tävlande på olika håll och vi är också öppna för att både ta in nya rådsmedlemmar och även ställa våra platser till förfogande i de fall någon annan är mer lämpad.

Samtliga rådsmedlemmar tar gärna emot synpunkter och ideér personligen men en e-postadress till rådet har skapats dit det går bra att maila. Rådet vänder sig till aktiva tävlande och självklart även till den som planerar att tävla i Rally-SM. Gällande sprintarna, Grus-SM och Asfalts-SM, har promotorn för avsikt att bilda ett likvärdigt teamråd.

Målsättning Teamråd Rally-SM

  • Att tillsammans med Promotor, arrangörer och SBF utifrån de aktivas förutsättningar höja och förbättra status för Rally-SM på kort och lång sikt.
  • Att arbeta för ett positivt samarbetsformat mellan aktiva och övriga intressenter i Rally-SM.
  • Att arbeta för att både bredd och elit får bra förutsättningar att deltaga så vi kan säkerställa både kvalitet och att antalet aktiva i Rally-SM bibehålls eller ökar.
  • Att vara en tillgång för Promotor och SBF.

Arbetsform

  • Elektroniska möten i huvudsak som protokollförs av Promotor.
  • Rådsmedlemmarna  är inte med för att bevaka egna intressen utan för att skapa goda förutsättningar för bredd och elit i Sveriges finaste motorsportmästerskap.
  • Rådet  ska verka för att få ett brett mandat från de aktiva.
  • Sammansättningen av TEAM-rådet efter olika kompetenser och med engagemang på olika nivåer och bilklasser skall eftersträvas.
  • Rådet ska inte ”gnälla” utan proaktivt arbeta fram lösningar tillsammans med övriga parter på frågor som har förbättringspotential.

 

Teamråd Rally-SM
I teamrådet ingår för närvarande:
Mathias Bengtsson
Thomas Nilsson
Nicklas Hägg
Hans Bååth
Mattias Adielsson
Staffan Andersson

Kontakt: [email protected]

Rally.SM: www.rallysm.se

Foto; Hans Bååth var med fysiskt vid helgens SM-konferens och via länk kopplade Thomas Nilsson, Staffan Andersson, Mattias Adielsson och Niklas Hägg upp sig för att berätta om nybildade teamrådet.

Mer från Rally-SM:

Publikinformation Rally Uppland

Publikinformation Rally Uppland

Programförsäljning: Program finns att köpa från måndag 27/5 kl.18.00 på följande ställen: Gulf Tierp Preem Månkarbo...