Utvecklingen av Rally-SM

26 november, 2021

I samband med SBFs bilsportskonferens presenterade förbundsordförande Roger Engström planer på att genomföra en utvärdering av rallysporten och Rally-SM. Detta besked glädjer oss i Teamrådet då det är ett direkt resultat av rådets arbete.

I dialogen med Rally-SMs nuvarande promotor SRM har det blivit tydligt att man som ny promotor fått begränsade instruktioner om målsättningar för Rally-SM. Detta fick till följd att flera av Teamrådets frågeställningar inte kunde hanteras enbart i dialogen med promotorn utan behövde lyftas till strategisk nivå. Därför har två möten hållits de senaste veckorna med förbundets ordförande och generalsekreterare, rallyutskottet, SRM och Teamrådet.

Vid dessa möten presenterade Teamrådet ett antal områden där tydliga mål och strategier behövs för att säkerställa ett framtida Rally-SM med hög medial status, sportslig kvalitet och rimliga ekonomiska förutsättningar.

Vi är därför positiva till initiativet från SBF och kommer arbeta för att de tävlandes perspektiv tas tillvara i detta arbete.

Vi påminner om Teamrådet välkomnar konkreta förslag från aktiva tävlande via [email protected]

Observera att Teamrådet fokuserar på Rally-SM. För Asfalt-SM och Grus-SM avser SRM skapa andra lösningar för att ta tillvara de tävlandes perspektiv.
 
Teamrådet Rally-SM

Mer från Rally-SM: