Magnus Månsson – förbundsfunktionär

19 december, 2021

När blev du domare?

– Någon gång i början av 2000-talet och då som distriktsdomare. 2021 var mitt första år som domare på SM-nivå.

Hur blir man domare? 

– Man får jobba som funktionär i olika positioner som exempelvis sträckchef, banchef, säkerhetschef och tävlingsledare där i mellan kurser och utbildningar. Vill man gå vidare och vara domareordförande på SM nivå så måste man klassa upp sin funktionärslicens till A och då det blir många chefsuppdrag man ska göra.

Hur förbereder du ditt uppdrag inför en tävling?

– Mitt arbete som domare börjar faktiskt redan innan inbjudan publiceras med att titta på den så att allt är med och att följer mallen i reglerna sedan brukar har jag ha kontakt med tävlingsledningen under vägen fram till tävlingsdagen med stöd och råd. 

Vad gör du under tävlingsdagen?

– I regelverket står det Granska, Bedöma, Observera, Rapportera, Avgöra protester och det är det jag gör. Jag åker banan, tittar så alla tillstånd finns och kontrollerar så att tävlingen genomförs enligt de bestämmelser som finns. Sedan brukar jag gå om kring och prata med aktiva och funktionärer för att känna av hur stämningen är. När tävlingen är avslutad ska det skrivas en domarrapport, ett domarmöte ska hållas där man gör en utvärdering av tävlingen med tävlingsledningen.

Vad är det bästa med att vara förbundsfunktionär i SM?

_ För min del så har detta året varit en liten utmaning det har märkts att det är mer på allvar när det är SM tävlingar man är på dom aktiva är mycket mer om sig och kring sig. Det tycker jag har varit roligt och framför allt mycket lärorikt.

Mer från Rally-SM: