Maximering av dubbutstick Rally-SM 2024

15 januari, 2024

Nedanstående är ett officiellt meddelande, publicerat på sbf.se 15/1-2024.

Bakgrund
I flera år har bilsportförbunden i Norden diskuterat vinterdäck och dubbutstick. Historiskt har man inte reglerat utstick utan bara dubbens längd och utformning. I takt med att däcktillverkare har lärt sig att bygga stommar med stöd för dubbarna har man kunnat få längre dubbutstick med samma dubblängd.

2023
I ett unikt samarbete med våra nordiska grannländer tog AKK i Finland fram ett beslutsunderlag där vi efter påtryckningar från arrangörer och tävlande tog beslut om begränsning av dubbutstick till 7,0mm plus 0,4mm i tillverkningstolerans. Sverige deklarerade tidigt att vi vill ha det redan från 2024.01.01 då tilltänkta arrangörer för rally SM 2024 tryckte på. Finland och Norge ville ta det från 2025.01.01. Beslutet fattades i maj, men leverantörer har varit underrättade om intentionen sedan månadsskiftet februari/mars.

Varför begränsning
Anledningen till begränsningar i dubbutstick är lite olika i respektive land. Att vi i Sverige har velat forcera införandet är av omtanke om våra arrangörer. Vi har fått ultimatum att om vi inte gör något åt dubbutsticket har vi inte några vintertävlingar i SM 2024. I Finland är det teamen som trycker på då man binder otroligt mycket kapital när man tar med full uppsättning 7mm på fälg, 8mm på fälg och 9mm på fälg för att kunna välja på tävlingarna. De har dessutom tre vintertävlingar i sitt SM. Räkna sedan med testdagar för att testa fram crossover mellan utstick och väglag. Allt enligt principen att även om några sekunder på en hel tävling kostar 6-siffrigt så vill man inte stå efter säsongen och skylla på det…

Beslut
För att kunna få ett snabbt beslut har vi tittat på det kortaste gemensamma dubbutsticket samtliga leverantörer hade i sin prislista 2023. För att lindra konsekvenserna av att förbjuda längre dubbutstick gäller begränsningarna bara i SM och SM veckan, på distriktsnivå och lokaltävlingar kan man använda däck med längre dubbutstick.
Kunde man tvingat fram ännu kortare dubbutstick? Sannolikt, men inte så fort. Eftersom däcktillverkarna konstruerat stomme och undergummi för dagens dubb hade det krävts ett helt nytt dubbreglemente och därmed några års test. Dagens dubb går inte att sätta djupare än 13mm i dagens däck.
Kontroll
Hur kontrolleras dubbutstick på tävling? Stickprov på däck före start. En tolk har tagits fram av nedre norra distriktet som ska användas. Ingen skillnad på nya eller begagnade före första start. Under tävling kan mätningar förekomma, men de mätningarna ligger inte till grund för eventuella bestraffningar utan för att bygga på den erfarenhetsbank/statistik AKK har samlat under 2023.

Genomförande 2024, två tävlingar
1. Inregistrerade däck, nya eller begagnade, kontrolleras och ska vara godkända innan användning. (Max 7,4 mm utstick enligt ovan)
2. Däck som godkänts får användas oavsett vad kontrollmätning under tävling sedan visar. Dessa resultat används enbart som fakta för utvärdering.
3. Däck som registrerats/godkänts vid tävling 1 får omregistreras för användning vid tävling 2 oavsett vad mätning av dubbutstick visar, förutsatt att ingen justering av däcket (inkl dubb) efter tävling 1 kan påvisas/misstänkas (tex byte/komplettering av dubb till längre utstick). Dessa resultat används som fakta för utvärdering.

Viktigt! Ovanstående innebär alltså att en mätning per däck avgör godkännande vad gäller dubbutstick. Är däcket vid denna mätning godkänt får det användas oavsett vad senare kontrollmätningar visar och avvikelse utgör ingen grund för bestraffning av den tävlande.

Våra grannländer
Hur gör våra grannländer? Sedan mötet i maj med våra grannländer har både Finland och Norge efter lobbingverksamhet börjat vackla om datum för införande. Vårt beslut har ifrågasatts både internt och externt, men vi har fått klart för oss att om vi river upp beslutet om begränsning av dubbutstick har vi inga vintertävlingar i SM 2024 så vårt beslut om max 7mm dubbutstick i mästerskapstävlingar kvarstår.

Mer från Rally-SM: