Nybildat Teamråd för aktiva

18 december, 2021

Teamrådet bildades i slutet av säsongen 2021 för att vi såg ett behov av att de aktivas perspektiv tas tillvara i utvecklingen av Rally-SM.

– Vi arbetar för att skapa förståelse för de aktivas situation hos förbund, promotor och arrangörer, Det är en stor utmaning att finansiera och genomföra tävlande i Rally-SM och det är avgörande att beslut som tas kring Rally-SM är långsiktigt hållbara och förankrade hos de tävlande.

Under hösten har många frågeställningar väckts med promotorn Svenska Rallymästerskapen. Rådet har också haft möten med representanter för Rallyutskottet och Förbundsstyrelsen. I det senaste mötet deltog även den tillträdande sportgrenskoordinatorn för rally.

– Hittills har fokus legat på att hantera sådant som inte fungerade optimalt under 2021, som mediekommunikation och resultatsystem men också på att få igång ett långsiktigt arbete för att öka Rally-SMs status, hälsar teamrådet.

Teamrådet, som består av Mathias Bengtsson, Thomas Nilsson, Nicklas Hägg, Staffan Andersson, Hans Bååth och Mattias Adielsson, är tillgängliga via e-postadressen [email protected]. 

– Är du aktiv inom Rally-SM och vill påverka? Hör av dig!

Mer från Rally-SM:

Publikinformation Rally Uppland

Publikinformation Rally Uppland

Programförsäljning: Program finns att köpa från måndag 27/5 kl.18.00 på följande ställen: Gulf Tierp Preem Månkarbo...