Nyheter från Rally-SM

20 oktober, 2023

Efter en intensiv arbetsperiod kan ett antal nyheter om Rally-SM nu äntligen presenteras.

  • Styrgrupp med ansvar för Rally-SMs utveckling bildad
  • Tävlingskalender för 2024
  • Datum för SM-konferens
  • Resultat och trackingsystem

Styrgrupp för Rally-SM

Från och med säsongen 2024 kommer Rally-SM i Svensk Bilsports regi att drivas på ett nytt vis, genom en styrgrupp. Styrgruppens uppdrag är att vara en beslutande enhet för Rally SM.

Gruppen kommer ledas av Jonas Kruse i hans nya roll som projektledare för Rally-SM. Därtill har vi uppdragit åt Hans Bååth att utveckla en struktur för styrgruppens arbetssätt och en långsiktig strategisk plan för Rally-SM där styrgruppen kommer att arbeta för att ta Rally-SM framåt.

  • Det här arbetssättet är något som vuxit fram över tid och ett sätt där vi vill skapa en större förankring och transparens mot rörelsen i de beslut vi fattar kring Rally-SM. Vår målsättning är att fler skall kunna känna sig delaktiga i hur Rally-SM utvecklas. Därför består styrgruppen av personer som representerar team, rallyutskottet, arrangörer, kontoret och förbundsstyrelsen. Styrgruppens sammansättning är inte statisk för flera år utan kan komma att förändras för att på bästa sätt utveckla Rally-SM, säger Anna Nordkvist, Svensk Bilsports generalsekreterare.

Jonas Kruse tillträder sin tjänst den fjärde december i år, men styrgruppens arbete är redan nu i full gång,

  • Gruppen i sin nuvarande konstellation består av ett antal personer som under våren och sommaren engagerat sig för att Rally-SM skall utvecklas i en positiv riktning. Just nu är fokus på 2024 men samtidigt inleder vi arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna utveckla Rally-SM långsiktigt. Det är i denna grupp som samtliga beslut kring Rally-SM kommer att tas. För att detta skall fungera är det viktigt att vi har personer med erfarenhet och spetskunskap från sporten och representation från mästerskapets samtliga intressenter. Därför är jag öppen för förändringar i gruppens sammansättning. Förslag på gruppmedlemmar är välkomna, avsluta Jonas Kruse

Patrik Persson kommer under tiden fram till att Jonas tillträder vara kontaktperson för Rally SM 2024,

  • Arbetet med kalender och andra detaljer har dragit ut på tiden då vi kom in sent i processen och många frågetecken har behövt rätas ut långs vägen. 2024 kommer bli en bra säsong utan några större förändringar jämfört med de senaste åren. Inför 2025 och framåt kommer vi arbeta Rally-SM verkligen kunna både stabiliseras och utvecklas.

Styrgruppen för Rally-SM 2024 består förutom tillträdande Jonas Kruse av Patrik Persson, Hans Bååth, Mikael Gustavsson, Roger Engström, Janne Rydh och Fredrik Andersson.

Kalender för 2024 års Rally-SM

Kalendern för Rally-SM 2024 är klar och innefattar sex deltävlingar varav två vinter- och fyra sommartävlingar. Det blir sex riktigt attraktiva tävlingar på klassisk rallymark.

Hudiksvall 19 – 20 januari                     Hälsingerallyt

Sandviken 2-3 februari                          Vinterpokalen

Nyköping 10-11 maj                              Rally Nyköping

Tierp 31 maj-1 juni                                Rally Uppland

Linköping 23-24 augusti                        East Sweden Rally

Trollhättan 20 -21 september              Västrallyt

Samtliga tävlingar blir tvådagarstävlingar med rekognoscering på fredagen. Den 4:e november i år samlas arrangörerna för den årliga SM-konferensen för att mer i detalj planera säsongen.

Kalenderkrockar

På grund av den utdragna planeringsprocessen innehåller säsongen 2024 två kalenderkrockar.

Då SSR meddelat att man står över SM 2024 får SM-åkarna istället tillbringa Kristi himmelsfärdshelgen i Nyköping för Gästabudstrofen.

En annan datumkrock är Hälsingerallyt och Bilsportsgalan. Tyvärr har det inte varit möjligt att hitta ett annat datum vilket innebär att de medaljörer som även tävlar i Hudiksvall får förbereda sig på ett alternativt firande. 

Minimala förändringar inför 2024 – Genomgripande analys inför 2025

Som tidigare meddelats kommer säsongen 2024 genomföras utan några större förändringar från föregående år. Detta för att kunna fokusera på en långsiktig utveckling av mästerskapet där förändringar förankras hos tävlande och arrangörer i god tid innan de genomförs. Se tidigare meddelande om förändringar inför 2024.

Resultat och trackingsystem

I linje med att genomföra 2024 med minimala förändringar förlängs samarbetet med RaceConsulting ett år. Ett grundligt arbete har genomförts och kommer fortskrida för att hantera de problem som förekommit under 2023. En fördjupad analys av resultat- och trackingsystem kommer ingå i det långsiktiga arbetet inför 2025.

Mer från Rally-SM: