Rally Lima –

18 december, 2022
Betala tävlingsavgiften om du vill vara säker på en plats i Rally Lima! Mer än en månad återstår av anmälningstiden, och redan vill 109 åka.
Enligt reglerna ska gallring ske om ”antalet anmälda överstiger maximalt antal tillåtna startande”, vilket i Rally Lima är satt till 150 stycken. Förare med SM-poäng från 2022 har företräde och kommer inte att gallras bort.
Nu är det vida känt att vintertävlingen i Lima lockar väldigt många andra än SM-åkarna. Både etablerade och nya rallyförare. Därför har många redan anmält sig. Men det räcker inte! För att anses som anmäld (kontrollerad) måste också tävlings- och rekognoseringsavgift betalas in. 
Tävlingsavgiften är 7500 kronor för seniorer och 6500 kronor för juniorer (till och med det kalenderår föraren fyller 24 år). För att slippa arrangörsreklam på bilen är tävlingsavgiften det dubbla.
Rekognoseringsavgiften, inklusive arrangörsnoter av Patrik Barth, kostar 850 kronor.
För att vara så säker det bara går på att få vara med i startfältet den 4 februari bör du genast betala in tävlings- och rekognoseringsavgift! Bankgironummer 268-1138 eller Swish 123 471 78 07.
Skulle vädret makter ställa till så att inte Rally Lima kan genomföras som planerat, återbetalas 50 procent. Men den risken är minimal, för ambitionen är hög för att SM-premiären ska kunna genomföras på finfina vintervägar väster och öster om Lima.
OM du betalar in och sedan måste avanmälan dig gäller följande:
  • Om återtagande av anmälan sker i skriftlig form (mail) före anmälningstidens utgång 2023-01-22 kl. 18.00 återbetalas 100 procent av erlagd tävlingsavgift.
  • Arrangören förbehåller sig rätten att ta en administrativ avgift på 1000 kr för återbud mellan 2023-01-22 kl. 18.00 och 2023-02-01 kl.18.00. Därefter ingen återbetalning av tävlingsavgiften. 
  • Avgift för rekognosering och arrangörsnoter återbetalas inte oavsett återbudstid.
  • Skulle du bli bortgallrad, eller om din anmälan inte godtas, återbetalas hela tävlingsavgiften.
Ha en finfin dag!
MVH
Annemo Friberg, lokal presschef

Mer från Rally-SM: