Teamkontakt i Rally-SM

4 augusti, 2021

För att förbättra och kanalisera kommunikationen mot teamen har promotorn i Rally-SM, Svenska Rallymästerskapen AB, beslutat att instifta en ny funktion i sin organisation, en Teamkontaktperson.

Snabb information är viktig i alla frågor och blir allt viktigare, så även i rallytävlingar.

Funktionen möjliggör en direkt kontaktyta in mot promotorn där olika typer av frågor kan ställas. Frågorna och svaren kommer att bli helt öppna så att alla team får samma information.

Som Teamkontaktperson har SRM utsett Thomas Borssén.
Thomas kan nås på mobiltelefon 072 – 977 43 83 eller på mail [email protected] 

Under 2021 kommer vi erbjuda möjligheten till de team som åker i traditionella SM. För Grus-SM och Asfalts-SM kommer motsvarande funktion startas upp inför säsongen 2022.

Detta är nytt i Rallysverige och har varit framgångsrikt i framförallt ERC men även funnits i WRC.

Det kommer bli en hel del jobb med att få informationen att bli enkel och tydlig och det kommer kanske bli en inkörningsperiod innan det blir ett flyt i informationsflödet men målet och ambitionen är tydlig. Teamen skall känna att de har tillgång till bra och snabb information.

Vi har som mål att svara omedelbart. Kanske kommer det att bli ett svar i stil med att ”vi återkommer med information så snart vi kan”, om det är en knepig fråga eller om vi behöver diskutera inom gruppen eller med SBF innan svar lämnas. I andra fall kan vi hänvisa mot en arrangör, om frågan rör en lokal fråga i ett specifikt arrangemang.

Som kommunikationskanal kommer appen ”Whats App” användas. Appen har en liten begränsning i antalet användare men bedöms vara tillräckligt till att börja med. Passa på att ladda ner appen direkt om ni inte redan har den. En mer långsiktig digital lösning kommer att arbetas fram med målet att vara sjösatt under nästa kalenderår.

Vi kommer starta upp funktionen omgående och det kommer skickas ut förfrågan till anmälda i de kommande tävlingarna om registrering i gruppen.

Välkomna att ansluta er och ni ska känna er varmt välkomna att komma med önskemål kring funktionen.

Mer från Rally-SM: