Vem/vilka vill du ska driva Team/Tävlanderådet för Rally-SM?

3 januari, 2024

Som ett viktigt led i förankringen av Styrgruppens arbete med att utveckla Rally-SM hos de aktiva tävlande söker vi nu 1-2 personer som vill och kan driva ett Team- / Tävlande-råd.

Vi välkomnar förslag på personer som har den erfarenhet, det kontaktnät och den organisationsförmåga som krävs för att driva ett råd som samlar aktiva tävlande i Rally-SM och på ett representativt sätt säkerställer att deras intressen tas tillvara i arbetet med att utveckla Rally-SM.

Alla förslag välkomnas inklusive din motivering till varför just denna person är lämplig att företräda dig och övriga tävlande i Rally-SM. Det är ok att föreslå sig själv.

Arbetet i Team / Tävlanderådet sker ideellt och i dialog med Styrgruppen, rådets sammansättning kan variera över tid och skall utformas så tävlande på alla nivåer inom SM representeras.

Maila ditt förslag till Styrgruppen via: [email protected]

Vi emotser ert förslag senast den 15/1.

Mer från Rally-SM: